Vol 6, No 1 (2018)

Table of Contents

Articles

Anettia Raharjo
1-10
Agustinus Dias Suparto
PDF
11-19
Agustinus Dias Suparto
PDF
20-27
Agustinus Dias Suparto
PDF
28-35
Celia Asallie
PDF
36-42
Chelinedyon Tella
PDF
43-51
Cyntia Dewi Efendi
PDF
52-56
Devina Yaphilia
PDF
57-63
Fabiola Gunady
PDF
64-72
Felicia Regina Prayogo
PDF
73-80
Irene Priscilla Wibowo
PDF
81-88
Jessie Shanthana Limensa
PDF
89-97
Lungky Saputro
PDF
98-104
Oisi Sapalakkai
PDF
105-112